19 juni, 2024

Framtidens kontor – fem trender

Företag tvingas till innovation och ständig förändring för att hänga med i konkurrensen. Det är en kamp som inte bara handlar om produkter och tjänster utan även om konkurrensen om de bästa medarbetarna. Spara och Placera listar fem trender som vi tror kommer att prägla framtidens kontor.

1. Nöjda medarbetare viktigast

Medarbetarna blir allt viktigare för hur det går för företag. Det är ingen slump att Google, Microsoft och Apple satsat hårt för att bli några av världens bästa arbetsgivare.

Enligt Forbes får de alla utmärkta betyg för sin image, arbetsmiljö och mångfald. Nöjda medarbetare innebär bland annat att verksamheten blir effektivare och antalet sjukskrivningar blir färre. Dessutom blir det lättare att locka till sig kompetent arbetskraft och behålla sin personal.

Det moderna företaget tar personalens välmående på allvar och genomför en medarbetarundersökning med jämna mellanrum. En god arbetsmiljö kan också innebära snyggare inredning, bättre ventilation och möjlighet till att träna på arbetstid.

”Employer branding” har dykt upp som ett koncept. Det handlar om hur företaget uppfattas av de anställda – nuvarande, tidigare och potentiella.

2. Nya kontorsmiljöer

Hur kontorsmiljön ser ut ändras ständigt. Under 1960-talet blev de öppna kontorslandskapen populära. Under 1970-talet omformades de för att ta hänsyn till ny arbetsmiljölagstiftning. Hela tiden har det funnits så kallade cellkontor där var och en har ett eget arbetsrum.

Nu blir flexkontoret allt mer vanligt. Flexkontor är kontor där de anställda inte har en egen plats utan får ta sig en plats efter behov. Till exempel kan man välja att sitta på olika ställen beroende på om man vill ha lugn och ro eller om man behöver diskutera något med sina kollegor.

En doktorsavhandling på KTH visade att denna typ av kontor, vid sidan av privata arbetsrum, gav störst chans till nöjda och friska medarbetare. Mindre bra var det att sitta i öppna kontorslandskap oavsett storlek eller i delat kontorsrum.

En förlängning av detta koncept är att allt fler företag väljer att använda kontorshotell istället för att ha egna lokaler. Det ger lägre fasta kostnader, ökad flexibilitet och möjlighet att kombinera distansarbete med möten med kollegor och kunder.

3. Urbana miljöer

Urbaniseringstrenden är här för att stanna. Allt fler väljer att flytta till storstäderna. Det är här idéer möts och affärer går i lås.

Många köpcentra kan vittna om att allt färre söker sig till förorternas industriområden, inte minst till följd av en allt starkare e-handel. Istället vill man till stadskärnorna – kanske inte främst för att shoppa utan för att umgås. Stadskärnan är oftast betydligt trevligare och livligare än förorterna.

Framtidens företag inser att de anställda uppskattar att ha ett stort urval av restauranger och caféer nära jobbet. Lunchen är så mycket mer än bara ett intag av föda. Vi nätverkar, diskuterar affärer och umgås. En personalrestaurang kan aldrig ersätta den mångfald av trevliga ställen som en storstad erbjuder.

Nu blir flexkontoret allt mer vanligt. Flexkontor är kontor där de anställda inte har en egen plats utan får ta sig en plats efter behov.
Nu blir flexkontoret allt mer vanligt. Flexkontor är kontor där de anställda inte har en egen plats utan får ta sig en plats efter behov.

4. Ökat socialt ansvar

Företags samhällsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR) som det heter på engelska blir allt mer centralt för verksamheten. En av trenderna är att företag i allt större utsträckning försöker minska sin klimatpåverkan och strävar efter ökad jämställdhet. Det är inte heller ovanligt att företag engagerar sig i samhällsfrågor och tar ett etiskt ansvar.

Arbetsmarknaden domineras nu av generation Y eller millenials som de också kallas, personer födda runt 1980 till strax innan 2000. Om vi ska generalisera lite kan vi säga att denna generation värdesätter ”mjuka” värden som miljö och socialt ansvar högre än tidigare generationer. Ett företag som inser detta kommer lättare att kunna locka till sig nya medarbetare.

5. Gig-ekonomin är här för att stanna

Efter generation Y kommer generation Z, postmilleniumgenerationen. Denna generation präglas av informationsteknologin – smartphones, surfplattor och ständig tillgång till Internet och sociala media.

Snart är denna generation på väg ut på arbetsmarknaden. Det är redan tydligt vilken betydelse gig-ekonomin har. På plattformar som till exempel Fiverr går det att köpa och sälja tjänster med ett par musklick. ”Guldklockan” är det nog redan få som räknar med att få se under sitt arbetsliv. Många ur nästa generation av medarbetare har förmodligen inte ens hört begreppet.

Istället lär vi få se allt flexiblare arbetsformer. Projektanställningar känner vi redan till. Personaluthyrning lika så (till exempel för att ta in en interim chef). Nästa steg blir att allt fler företag anpassar sig efter gig-ekonomin och tar in arbetskraft vid behov via olika plattformar, eller helt enkelt att olika företag byter tjänster med varandra..