16 juli, 2024
Hyra ut hus till företag - saker att tänka på!

Hyra ut hus till företag – tänk på detta!

Att hyra ut sitt hus till företag kan vara en lönsam och praktisk affärsmöjlighet för många fastighetsägare. Med företag som söker flexibla och bekväma boendealternativ för sina anställda eller för tillfälliga projekt, öppnar detta upp dörren för att din bostad kan bli en eftertraktad tillgång. Att förvandla ditt hus till företagsboende kan vara fördelaktigt både ekonomiskt och i termer av stabilitet för din fastighet. Det finns dock lite att tänka på mär man ska hyra ut hus till företag – läs mer om detta nedan!

Artikeln innehåller reklamlänkar

Ekonomin när du hyr ut hus till företag

En av de mest lockande aspekterna med att hyra ut hus till företag är den potentiella ekonomiska vinningen. Företag är ofta villiga att betala en premie för bekväma och högkvalitativa boenden åt sina anställda, särskilt när det kommer till längre vistelser eller för att hysa specialiserade projektteam. Denna efterfrågan kan resultera i en stabil och pålitlig inkomstkälla för fastighetsägare, vilket kan vara särskilt fördelaktigt i osäkra tider på bostadsmarknaden.

Fördelarna med att hyra ut till företag sträcker sig även till den minskade risken för slitage på fastigheten, jämfört om man hyr ut till privatpersoner. Vanligtvis är företag noga med att upprätthålla den bostad de hyr och kan till och med erbjuda professionell underhållsservice för att se till att allt hålls i gott skick. Detta kan innebära mindre oro för fastighetsägaren och potentiellt lägre underhållskostnader på lång sikt.

Skatten på hyresinkomsterna

När du hyr ut ett hus finns det möjlighet att göra avdrag för att minska den skattepliktiga inkomsten. Enligt Skatteverket så får dra av 20% av hyresintäkterna, tillsammans med ett schablonavdrag på 40 000 kr per år, från de intäkter som genereras från uthyrningen. Det återstående beloppet, överskottet, betraktas som skattepliktig inkomst av kapital och måste redovisas i deklarationen för att beskattas med 30%.

Vad företagen letar efter

Ett företag kommer inte vara väldigt priskänsligt – du kan såklart inte ta vilka rövarpriser som helst, men företagen kan mycket väl tänkas betala en rejäl premie för läge, flexibilitet och infrastruktur mm:

Här är några punkter som företag vanligtvis letar efter när de vill hyra ett hus:

  1. Läge och tillgänglighet: Nära till arbetsplatserna, kunderna eller centrala områden för enkel åtkomst och bekvämlighet. Nära till kommunikationer som flygplatsen eller tågstationen.
  2. Storlek och utrymme: Tillräckligt med utrymme för att rymma personalen med famlij men även kanske mötesutrymme.
  3. Ekonomi och kostnader: Rimlig hyra och driftskostnader som passar inom företagets budget och långsiktiga ekonomiska planer.
  4. Infrastruktur och teknisk utrustning: Tillgänglighet till internet, ström och eventuellt specialiserad utrustning eller anslutningar som kan behövas.
  5. Säkerhet och säkerhetsfunktioner: Trygga omgivningar och eventuella säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda personal och egendom.
  6. Parkering och logistik: Tillräckligt med parkeringsplatser för anställda och gäster.
  7. Skick och underhåll: En fastighet som är i gott skick med fungerande VVS, el, tak, uteplats och allmänna underhållsstandarder.
  8. Flexibla hyresvillkor: Flexibilitet i hyresavtalet för att möjliggöra förändrade behov eller andra affärsmässiga omständigheter.
  9. Långsiktig hållbarhet: En fastighet som erbjuder långsiktig stabilitet och möjlighet till långsiktigt engagemang för att undvika frekventa flyttar.

Dessa punkter kan variera beroende på bransch och företagets specifika behov, men de representerar vanliga faktorer som företag tar hänsyn till när de letar efter en fastighet att hyra.

För att lyckas med att hyra ut hus till företag är det viktigt att förstå deras behov och prioriteringar. Flexibilitet, tillgänglighet till nödvändiga bekvämligheter och närhet till arbetsplatser eller affärsdistrikt är ofta viktiga faktorer för företag som letar efter bostäder åt sina anställda. Att marknadsföra ditt hus med dessa punkter i åtanke kan locka till sig fler potentiella hyresgäster.

Samtrygg: Hyra ut sitt hus

Hitta företaget som ska hyra huset

Att hitta rätt företag att hyra ut din bostad till kan vara en avgörande och givande uppgift. Det finns flera sätt att närma sig detta, och det handlar ofta om att välja den metod som passar dig bäst och som ger dig den önskade tryggheten och effektiviteten.

Att på egen hand annonsera på olika plattformar är en vanlig startpunkt. Plattformar som Blocket, lokala Facebook-grupper och personliga kontakter är ofta till stor hjälp när det gäller att hitta potentiella hyresgäster. Detta tillvägagångssätt är personligt och kan ibland ge en mer genuin koppling till dem som är intresserade av att hyra din bostad.

Å andra sidan finns det specialiserade bostadsförmedlingssidor som fokuserar på att förmedla företagsbostäder. Dessa plattformar kan vara väldigt användbara då de tar över större delen av processen. De kan hjälpa dig att skapa annonser som sticker ut, upprätta inventarielistor för att säkerställa att din bostad är komplett och redo för uthyrning samt att upprätta professionella hyreskontrakt. Denna service brukar komma med en extra kostnad, men det kan vara värt det för den trygghet och effektivitet de kan erbjuda.

Att välja mellan att göra allt själv eller anlita en förmedlingssida handlar också om den tid och det engagemang du är villig att investera. Att annonsera på egen hand kan vara mer involverande, medan en förmedlingssida kan avlasta dig från mycket av arbetet men också innebära en viss kostnad.

Det är också viktigt att överväga vilken typ av hyresgäster du letar efter och vilken nivå av engagemang du vill ha i hela processen. Vill du ha mer kontroll och direkt interaktion med potentiella hyresgäster, eller föredrar du att delegera uppgifterna och lita på professionella förmedlare för att hantera detaljerna?

Hyresavtalet

Det är också klokt att ha en tydlig och omfattande hyresavtal på plats för att skydda både dig som fastighetsägare och företaget som hyr. Detta avtal bör inkludera alla detaljer om hyresperiod, betalningsvillkor, ansvarsområden för underhåll och eventuella specifika regler eller restriktioner för boendet.

Fördelen med att hyra ut hus till företag jämfört med att hyra ut din bostadsrätt (eller hyresrätt) är att du behöver inte ansöka om något tillstånd när du hyr ut ditt hus.

Vill du däremot hyra ut din bostadsrätt så måste du få okej från styrelsen i din bostadsrättsförening. Troligen kommer de att neka och det är nästan omöjligt att få tillstånd av din hyresvärd att hyra ut din hyresrätt i andra hand till företag.

Slutligen är det alltid en bra idé att anlita en jurist (vi har god erfarenhet av JuristMatch för att hitta rätt) eller fastighetsmäklare för att säkerställa att du följer alla lagar och regler som gäller för att hyra ut din bostad till företag. Om du hyr ut via ett förmedlingsföretag som exmpelvis Samtrygg så kommer de hjälpa dig med deras standardiserade avtal.

Att hyra ut sitt hus till företag kan vara en givande möjlighet för fastighetsägare att maximera sin inkomst och samtidigt erbjuda ett attraktivt boendealternativ för företag och deras anställda. Genom att noggrant överväga och planera för denna typ av uthyrning kan du dra nytta av dess många fördelar och skapa en vinn-vinn-situation för alla inblandade parter.

Viktigt: Försäkringsskydet!

Att se över din hemförsäkring när du väljer att hyra ut din bostad är en kritisk åtgärd för att säkerställa både din och hyresgästernas trygghet. Det är avgörande att rådfråga ditt försäkringsbolag innan du tar steget att hyra ut och förstå vilken typ av täckning som erbjuds om något skulle gå fel.

Många försäkringsbolag tillhandahåller en utökad försäkring eller en specifik uthyrningsförsäkring som är avsedd för situationer där du hyr ut din bostad. Att klargöra med ditt försäkringsbolag omfattningen av skyddet i händelse av olyckor, skador eller stöld från hyresgästerna är kritiskt. På så sätt kan du vara förberedd och undvika oväntade kostnader eller problem om något oförutsägbart inträffar.

Ett annat viktigt aspekt är att det företag som hyr din lägenhet också behöver ha en egen hemförsäkring för att täcka bostaden under hyrestiden. Din personliga hemförsäkring täcker vanligtvis inte skador som orsakats av hyresgäster. Utan adekvata hemförsäkringar löper du risken att stå inför betydande kostnader vid eventuella skador såsom brand- eller vattenskador.

Att ha tydliga avtal och försäkringar på plats är inte bara en skyddande åtgärd för dig som hyresvärd, utan det skapar även en tryggare och mer pålitlig miljö för hyresgästerna. Genom att vara noggrann med försäkringsfrågor kan du minimera risker och säkerställa att både du och dina hyresgäster är skyddade om något oförutsägbart skulle inträffa.

Hyra ut sitt hus till företag via Samtrygg

Att investera tid och resurser i att förstå försäkringskraven och säkerställa att alla parter har rätt typ av skydd kan vara avgörande för att undvika oväntade ekonomiska förluster eller juridiska komplikationer. Det är en viktig del av att skapa en stabil och pålitlig grund för att hyra ut din bostad.