16 juli, 2024
Guldpriset ökar

Guldet fortsätter att stiga: Varför?

I dagens ekonomiska klimat står vi inför en intressant paradox. Å ena sidan ser vi en stabilitet i de långa amerikanska räntorna, å andra sidan ser vi en ständigt ökande trend när det gäller guldpriset. Med guldpriset på 716 SEK per gram i Sverige (sniffande på ATH i svenska kronor) och ett nytt prisrekord på 2 189 USD per troy ounce i USA verkar det finnas en del frågetecken kring vad som faktiskt driver denna stigande trend.

Vanligtvis presenteras några standardförklaringar för detta fenomen. Svagare dollar, förväntade räntesänkningar och ökande köp av guld i länder som Kina är några vanliga faktorer som nämns. Men när vi granskar dessa förklaringar djupare blir det tydligt att de inte ger oss en fullständig bild.

Svagare dollar

Låt oss börja med den svagare dollarn. Visst, en svagare dollar kan göra det mer attraktivt för investerare att köpa guld, som ofta betraktas som en säker hamn i osäkra tider. Men är detta verkligen den primära drivkraften bakom den senaste uppgången? Det verkar osannolikt. Valutamarknader är komplexa och påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive handelsbalanser, geopolitiska spänningar och centralbanksinterventioner. Att endast tillskriva guldets uppgång till en svagare dollar är därför för enkelspårigt.

(Förväntade) räntesänkningar

Vad sägs om förväntade räntesänkningar? Ja, i teorin kan lägre räntor göra alternativa tillgångar som guld mer attraktiva genom att minska avkastningen på säkrare investeringar som obligationer. Men återigen, detta är bara en del av ekvationen. Räntepolitik påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive inflation, arbetsmarknadstrender och centralbankernas syn på ekonomin. Att helt enkelt skylla på förväntade räntesänkningar som den enda orsaken till guldets uppgång är alltför förenklat.

Kina

Sist men inte minst har vi den ökande efterfrågan på guld från länder som Kina. Det är sant att länder som Kina har ökat sina guldreserver under de senaste åren, vilket har bidragit till den globala efterfrågan. Men att hävda att detta ensamt driver guldprisets uppgång är att förenkla en komplex situation. Efterfrågan på guld påverkas av allt från industritillämpningar till kulturella normer och investeringsstrategier.

Guldpriset de senaste fem åren mätt i USD per troy ounce
Guldpriset de senaste fem åren mätt i USD per troy ounce. Källa Tavex.se.

https://tavex.se/aktuella-guld-och-silverdiagram/ finns en mycket bra diagramgenerator där du enkelt kan se priset på några vanliga ädelmetaller under olika tidsperioder, där du också kan välja många olika valutor. Jag använde den för att plocka fram bilden ovan.

Så vad är då den verkliga anledningen till den senaste uppgången i guldpriset? Svaret är att det är svårt att säga. Marknader är ofta irrationella och påverkas av en mängd olika faktorer, både ekonomiska och psykologiska. Det kan vara en kombination av alla nämnda faktorer och kanske till och med några som ännu inte har identifierats.

Slutsatsen är att försöka att enkelt förklara den senaste uppgången i guldpriset med några få faktorer är att underskatta komplexiteten i finansmarknaderna. Det är först när vi erkänner denna komplexitet som vi kan börja närma oss en mer nyanserad förståelse av vad som verkligen driver priserna på guld och andra råvarutillgångar. Till dess får vi kanske bara acceptera att vissa gånger, även när det gäller ekonomi, är det svårt att veta.