4 februari, 2023
Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF)?

Ska jag använda investeringssparkonto eller kapitalförsäkring?

Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF)? Vilken sparform ska jag använda? Spara och Placera går idag igenom de olika kontoformerna!

Olika kontoformer

Både Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring är ett ”konto” där du kan spara i fonder, aktier och olika andra finansiella produkter. Skillnaden mellan ett vanligt aktiekonto är att i ISK och KF så betalar du en årlig schablonskatt på innehav och insättningar till kontot. I en vanlig depå betalar du å andra sidan den vanliga 30%-skatten på alla vinster. Detta betyder att förluster inom en ISK/KF inte är avdragsgilla. I en vanlig depå kan du däremot dra av förluster du har gjort på aktier och fonder. En annan stor skillnad mellan ISK/KF och traditionell depå är att du inte behöver deklarera försäljningar i ISK/KF. I en vanlig depå behöver du fylla i K4-blanketten varje år när du handlar du säljer aktier.
Investeringssparkonto (ISK)
Investeringssparkonto infördes 2012 och meningen var att stimulera sparande genom att göra det enklare att äga och deklarera aktier och fonder. Schablonräntan som användes detta första år skulle ligga på statslåneräntan (i november föregående år). År 2012 var på 1,65%. Snabbspola fram några år, så har statslåneräntan sjunkit rejält och är i dagsläget negativ. Politikerna skrek i högan sky! Det var ju inte meningen att ISK skulle bli så himla skattegynna! Politikerna har dels lagt miniminivåer i två steg på räntan, dels lagt till olika procentsatser till statslåneräntan i uträkingen. Bloggaren Kronan till Miljonen gjorde förra året en bra sammanställning hur historiska räntenivåer har varit.

När är ISK fördelaktigt?

Vi kan räkna med att klåfingriga politiker inte kommer vara lika snabba att sänka räntan på ISK eller KF om statslåneräntan börjar gå upp igen. Med det sagt, så länge vi lever i en lågräntenivå så är sparande i ett investeringssparkonto skattemässigt gynnsamt, speciellt om du sparar i aktier som ger utdelning. Får du utdelning från aktier du har i en vanlig depå så måste du ju nämligen skatta 30% på dessa utdelningar, medan i en ISK eller KF så betalar du ju den årliga schablonskatten i stället. Dock så är det mycket viktigt att nämna att i en björnmarknad, när börserna faller (eller om du för den del investerat i enskilda aktier som går dåligt) så måste du betala den årliga schablonskatten även om innehavet backat i värde – medan du i en vanlig depå kan göra avdrag för förluster! Läs mer om investeringssparkonto här.

Kapitalförsäkring (KF)

En kapitalförsäkring fungerar ”ungefär” som en ISK, men med några skillnader. Dessa skillnader är dock mycket viktiga, vilket kan vara bra att känna till:
  • Kapitalförsäkringarna innehåller alltid ett försäkringsmoment.
  • Tillgångarna ägs inte av dig direkt, utan av ett försäkringsbolag. Du har alltså dels en motpartsrisk mot försäkringsbolaget (om denne skulle gå i konkurs), och du har inte rösträtt för aktierna på bolagsstämmor.
  • Kapitalförsäkringarna beskattas enligt lag om avkastningsskatt på pensionsmedel medan investeringssparkontot beskattas enligt inkomstskattelagen.
    Denna skatteskillnad innebär att skatten på en KF är definitiv, medan den på en ISK som tidigare sagts kan kvittas mot förluster och utgifter i kapital.
  • Kapitalunderlaget räknas inte ut på samma sätt för ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring. Största skillnaden är att en ISK stäms av kvartalsvis, medan en KF stäms av årsvis.

Företag som ägare av kapitalförsäkring

Om det är ett företag som ska investera i aktier, så är en ISK tyvärr inget alternativ – företag kan nämligen inte öppna en ISK. Däremot kan företag och andra juridiska personer öppna en kapitalförsäkring, och det öppnar ju upp en del intressanta möjligheter:
  1. Allt vi skrivit om skatter och liknande ovan för privatpersoner gäller även företag.
  2. En kapitalförsäkring kan inte samägas av två personer- Men ett företag kan ägas av två (eller fler) personer, vilket gör att du kan samäga en KF genom att paketera det i ett AB.
  3. Ett företag som handlar direkt med noterade aktier behöver ha ett så kallat LEI-nummer, som kostar en årlig slant. Denna ”pain in the ass” slipper man dock genom att företaget har aktierna i kapitalförsäkringen!