19 juni, 2024
LEI-kod

Registrering av LEI-kod i Sverige

Om du driver ett företag som handlar med finansiella instrument så är det sedan 2018 ett måste att ha en LEI-kod ( Legal Entity Identifier). LEI-numret är ett världsomfattande identifieringsnummer som identifierar företag på finansmarknaden. Numret ska öka finansmarknadens transparens.

EU har ökat kraven på transaktionsrapportering för värdepappersföretag och kreditinstitut på grund av förordningen MiFID II/MiFIR. Kravet på LEI-kod började gälla den 12 februari 2014 enligt EU-förordningen EMIR, men gällde då bara handel med derivat. Under 2018 förstärktes kravet och det omfattar numera alla typer av värdepapper. Det har beräknats att cirka 100 000 svenska företag behöver LEI-koder.

LEI-koden gör att alla företag som handlar med värdepapper kan identifieras i transaktionsrapportering. Syftet är att behöriga myndigheter ska kunna få större insyn i värdepappersaffärer och kunna utreda saker som exempelvis misstänkt marknadsmissbruk. Med hjälp av LEI-koder kan en rättvis och välordnad handel säkerställas och slutinvesteraren skyddas. Vid värdepappersaffärer i Sverige måste alla inblandade parter rapportera till Finansinspektionen.

Om du äger ett företag som handlar med värdepapper eller investerar är det inte komplicerat att få följa kravet, utan ansök om LEI-nummer online och få det inom några timmar. LEI-numret måste förnyas varje år, men det går att registrera sig i flera år framöver för att slippa förnya manuellt. Anledningen till att det krävs en årlig förnyelse är för att samtliga uppgifter måste uppdateras och kontrolleras regelbundet. Det garanterar att registret håller hög kvalitet och är aktuellt.

Registrering av LEI-nummer

Registreringen av LEI-nummer kan göras av alla företag som har rätt tillstånd från Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). GLEIF är den organisation som ligger bakom LEI-systemet, ansvarar för det och sköter övervakningen för aktörer som utfärdar LEI-nummer.

Det är viktigt att bara registrera sig hos sidor och företag som har det rätta tillståndet. När registreringen har genomförts ska det gå att hitta företagets LEI-nummer i databasen hos GLEIF, genom att söka efter LEI-numret eller företagsnamnet. Vem som helst kan se LEI-numret och den information som är knuten till den, eftersom dess syfte är att öka transparensen på värdepappersmarknaden.

Kostnad vid registrering

Hur mycket registrering och årlig förnyelse kostar beror på vilket bolag som sköter det, eftersom alla LEI-tjänsteleverantörer sätter sina egna priser. Kostnaden ska inkludera GLEIF:s årliga avgift för ansökningar och moms kan tillkomma. Det billigaste priset för registrering i Sverige hittar vi hos leicertificate som tar från 550 kronor per år för registrering.

LEI-koden är en unik alfanumerisk kod som består av 20 tecken. ISO 17442-standarden från den internationella standardiseringsorganisationen utgör grunden för LEI-koden. En LEI-kod är global och går att använda internationellt.