4 december, 2023
Kryptovalutor

Diversifiering av kryptovalutor som en pelare för välståndsskapande

Den som investerare pengar på finansiella marknaderna och inte bara låter de ligga på ett konto borde redan ha märkt den snabba utvecklingen av kryptovalutor. Särskilt Bitcoin har sett fenomenal tillväxt i sin tioåriga historia. Myntet började med ett värde på ett par amerikanska cent och har under december 2020 toppat på över 24,000 dollar. Men att investera allt kapital i en tillgång är aldrig en bra idé. När det gäller riskabla tillgångar är en god diversifiering alltid en förnuftig investeringsstrategi.

Varför ska man investera i kryptovalutor?

Framgångsrik investering på finansmarknaden kräver ett bra urval av lämpliga tillgångar. Att övervikta portföljen mot enstaka tillgångar är vanligtvis ett dåligt beslut. Det är sant att fokusering på en särskilt lönsam tillgång kan leda till en överprestation av hela portföljen, men samtidigt tar investerare risken att motsatsen kan inträffa. 

Av denna anledning bör investerare vara uppmärksamma på hur de diversifierar sina tillgångar. Förutom låg risk-tillgångsklasser, såsom kortfristiga insättningar eller säkra statsobligationer kan värdepapper, fastigheter och alternativa investeringar utgöra en del av portföljen. Värdepapper och alternativa investeringar är särskilt spännande för portföljens extra prestationsutveckling. 

Medan den breda diversifierade S&P500 som hanterar de 500 mest värdefulla amerikanska företagen uppnår en genomsnittlig utveckling på 7-8 % under de senaste åren, kan ett urval av enskilda värdepapper åtföljas av en högre avkastning. Men om du tar steget med ett individuellt urval kräver det även att du måste anstränga dig mer för avkastningen och dedikera mer tid för planering. Förutom värdepapper har särskilt kryptovalutor lockat investerarnas intresse de senaste åren. Anledningen till detta är deras snabba tillväxt, särskilt Bitcoin är välkänt för de flesta investerare idag.

Att en sådan investering har sin charm är obestridligt. Nästan alla investerare är glada över snabba prisökningar, men kryptovalutor behöver inte bara stiga. Coronakrisen hade en stark effekt på kryptovalutorna i mars, där några kryptovalutor tappade mer än 50 % av sitt värde inom några dagar.

Diversifiering som en framgångsfaktor i kryptovalutor

Den som investerar i kryptovalutor bör tänka på en viss grad av diversifiering. En enda investering i Bitcoin är möjlig, men de så kallade altcoins utvecklas oberoende av Bitcoin-priset och övertygar också med hög avkastning. Men om du inte känner för de komplexa mekanismerna för att investera kan du helt enkelt använda en kryptovaluta mäklare. Det här är mäklare som erbjuder certifikat som replikerar kurserna för kryptovalutor, men det finns även några som erbjuder möjligheten att investera i den underliggande tillgången. Förutom rena kryptovalutor finns det nu många andra alternativ som gör en investering särskilt attraktiv. Investerare kan enkelt låsa “stakea” sina kryptovalutor och därmed få ränta på sin investering. Att låna ut kryptovalutor i form av ett P2P-lån är också ett populärt tillvägagångssätt.

Masternodes är särskilt spännande dock till en ökad risk. Dessa är nätverksnoder som utför speciella uppgifter för respektive blockkedja, vilket inkluderar att avvisa skadliga transaktioner eller initialisering av anonyma transaktioner. Tjänsterna belönas med en relativt hög andel av avgifterna. Att driva en masternode är dock en dyr investering, vanligtvis flera tusen euro. Det finns såklart möjlighet till billigare alternativ där du kan delegera en andel av insatsen som krävs för att skapa en masternode och då få en mindre procentandel i utbetalning. Rollen att driva eller delta i en masternode är viktig för projekten som använder dessa, då de utformar grunden och säkerheten hos projekten. 

Slutsats: Kryptovalutor är en bra investering med god diversifiering

Att göra bra investeringar är viktigt, men kan även vara svårt. De som inte uppnår tillräcklig avkastning kommer att drabbas av förlust av köpkraft på grund av de ihållande låga räntorna. Vissa grundläggande regler måste dock också följas vid investering. En enskild tillgång bör aldrig bli helt överviktad. Dessutom bör risken justeras utifrån investerarens ålder. Yngre investerare kan ta en högre risk, medan äldre investerare bör vara med försiktiga.

Kryptovalutor är en intressant komponent i alla portföljer på grund av den höga potentialen för avkastning. Marknaden som helhet är fortfarande outvecklad och efterfrågan förväntas öka kraftigt de närmaste åren. Investerare bör dock alltid diversifiera i några olika kryptovalutor. Att sedan lägga till ytterligare tjänster som P2P-lån eller masternodes kan också vara intressant för utvecklingen av den totala portföljen.

Investerare som inte har teknisk kunskap för att ta sig an kryptomarknaden kan dra nytta av utbudet av olika tjänster. Med hjälp av mäklare kan du investera i kryptovalutor utan att behöva oroa dig för förvaring av den underliggande tillgången. Det kommer fortsätta utvecklas många olika tjänster under de närmaste åren som du kan dra nytta av. Kryptovalutor kommer med största sannolikhet bli en tillgång som många investerare kommer börja inkludera i sina portföljer.