30 september, 2023
Att optimera vårt lager är en snabbväg till en bra företagsfinansiering

Företagslån kan vara en bra idé när ni vill expandera och växa

När Spara och Placera i tidernas begynnelse pluggade ekonomi på universitetet var företagsfinansiering ett eget ämne. De klassiska finansieringsformerna som lärdes ut, när ett företag vill expandera, är företagslån och nyemissioner. När vi sedan har jobbat i industrin i 25+ år har vi upplevt ett annat effektivt sätt – lageroptimering. Idag går vi igenom alla tre möjligheterna!

Nyemission

Den klassiska finansieringsformen är att göra en nyemission när du behöver få in ”mycket” pengar för att finansiera exempelvis en expansion. Du säljer helt enkelt ”nytryckta” aktier i företaget. Detta innebär såklart att de gamla ägarna får sina aktieinnehav utspädda. Deras ägande, procentuellt sett, minskar alltså, och därmed kanske också bestämmanderätten i företaget. Vårt råd är här att faktiskt inte vara glada och nöjda med att hitta någon som vill köpa era aktier, utan helt enkelt läggs stor möda på att hitta rätt finansiärer! I idealfallet får du då inte bara hjälp med din företagsfinansiering utan du kan samtidigt få in kompletterande kompetens i företaget. En större investerare kan exempelvis vara intresserad av att komma in i styrelsen. Du kan också leta finansiärer bland dina kunder och/eller bland dina leverantörer. Om dessa köper aktier i ditt företag, så kommer dessa vara otroligt trogna din verksamhet i framtiden!

Företagslån

Att ta ett företagslån för sin företagsfinansiering passar bra när man

  1. inte har ett alltför stort kapitalbehov, och
  2. lätt kan räkna på investeringen

Om räntan på företagslånet är lägre än företagets avkastning på (totalt) kapital så kan man misstänka att företaget är duktigt på att generera avkastning till sina ägare på de pengar företaget lånar. Formeln för avkastning på totalt kapital är:

Formel: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / totalt kapital * 100

I korthet – om vi kan låna pengar till säg 10% ränta, men på dessa pengar tjänar 25% i vår verksamhet, så är det troligen en bra affär att ta ett företagslån för att finansiera vår expansion. Det finns såklart många olika sorters finansieringsmöjligheter som alla kan kallas för företagslån. Detta kan vara vanliga klassiska lån, men även företagsobligationer och factoring/fakturaköp är ju defacto olika låneformer. Både de klassiska affärsbankerna såväl som många nischbanker listade på bland annat https://företagslån.online/ kan vara behjälpliga med dessa finansieringsformer.

Lageroptimering

Väldigt mycket kapital binds ofta upp i ett företag i olika lager. Vi har ett lager för råvaror, vi har varor i produktion, och vi har ett lager av färdigvaror. Vi har kostnader för byggnader att hålla lagret i, och vi har kostnader för inkuranser i lagret. Kan vi på lämpligt sätt minska dessa lager till en optimal storlek, så finns det mycket cashflow att frigöra – vi lånar med andra ord pengar ”av oss själva”.

Vidare, om vi minskar lagret, så minskar också de pengar som binds upp av den delen i ”totalt kapital”. Titta på formeln ovan på avkastningen på totalt kapital – om nämnaren minskar, så ökar avkastningen. Då detta nyckeltal är ett av de viktiga för en långivare att titta på, så kommer det bli lättare att låna pengar till en expansion om vi innan dess ”bantar balansräkningen” genom att se över våra lagerinnehav.