4 december, 2023
Många tänker bara på aktier när de hör ordet fonder, men det finns många andra sorters fonder.

Fem olika sorters fonder

Alla svenskar (som jobbar) sparar i fonder, vare sig vi vill eller ej. Våra pensionspengar i PPM-fonderna nämligen! Många tror att fonder bara handlar om aktier, vilket på ett sätt är helt rätt. Och på ett annat sätt helt fel! Spara och Placera går idag igenom fem olika typer av fonder (men det finns fler).

Innan vi börjar: Frågan ”vilken är bästa fonden” ställs om och om igen. Det är faktiskt en fråga som det är omöjligt att svara på! Det beror ju helt och hållet på din personliga situation och marknadstro. Vad vi däremot kan slå fast är vilka som är de sämsta fonderna – fonder som inte ger något mervärde och som samtidigt kostar mycket i avgifter. Du hittar oftast dessa bland indexfonderna med höga avgifter, eller bland fond-i-fonderna.

Indexfonder

Stopp och belägg! Vi skrev absolut inte i stycket ovan att indexfonder per automatik är dåliga! Vad vi skrev var att indexfonder med höga avgifter är dåliga. Indexfonder är en fondtyp som speglar och följer olika marknadsindex. Det kan exempelvis vara spegling av Stockholmsbörsens 30 största bolag, det kan vara tyska börsen eller börsen i New York. Fonden köper helt enkelt aktier i de bolag som ingår i det underliggande indexet, och sedan sitter förvaltaren på rumpan. Detta är altså en passivt förvaltad fond, och då ska avgifterna vara låga. Indexfonder passar dig utmärkt om du har noll kunskap och intresse av börsen (köp en indexfond som följer kursutvecklingen på Stockholmsbörsen). Fondtypen passar också dig som är av åsikten att (exempelvis) svenska kronan kommer försvagas ytterligare mot Euron, och därför tror att exempelvis tyska börsen kommer utvecklas bättre än den svenska – då köper du en billig tysk indexfond!

En populär indexfond är Avanza Zero, som ska följa utvecklingen kring de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Som namnet antyder så har den noll avgifter, och startades som en marknadsföringsåtgärd för nätmäklaren Avanza.

Aktiefonder med specifik inriktning

Kan du komma på ett bättre namn, så tar vi gärna emot det! Vad vi menar med den här gruppen är fonder som riktar in sig på en specifik nisch av aktier. Det kan vara fonder som bara köper amerikanska småbolag, som bara köper teknikföretag eller onoterade företag. Denna fondtyp är oftast aktivt förvaltad. Fondtypen passar dig bra som har en egen åsikt om marknaden i stort, men inte har tid eller kunskap om att sätta dig in i specifika aktier. Du kan exempelvis själv tro att Indien och Kina kommer utvecklas starkt framöver inom tekniksidan – kan du ta valutarisken så är då en teknikfond med sikte på Asien kanske något för dig?

Räntefonder

Räntefonder är precis som namnet låter fonder som investerar i räntebärande papper. Detta är oftast obligationer eller statsskuldsväxlar, men även företagsobligationer och liknande förekommer. Frågan folk ställer brukar vara varför man ska investera i räntefonder nu när räntan är så låg. Det är en bra fråga – men det finns också bra svar! Ett exempel skulle kunna vara att din marknadstro är väldigt negativ. Du kanske tror att vi har en lågkonjunktur på väg in över Sverige, och befarar ett börsfall. Vanliga aktiefonder kan du ju sälja av till kontanter, men exempelvis pensionspengar inom PPM måste ju vara placerat i fonder. Att då köpa en räntefond gör att dessa pengar behåller sitt värde i en börskrash.

Vad man kan se av ovanstående är betydelsen av din placeringshorisont. Är du 30 år så ska du troligen ligga 100% i aktiefonder i ditt PPM-sparande, men om du närmar dig pensionsåldern så ska du växla över och ligga mycket mer i räntebärande papper.

Hedgefonder

Hedgefonder är fonder som har som som mål att generera en stabil avkastning, både i börsuppgångar och börsnedgångar. Jämfört med en aktiefond vars mål är ”bättre än index” och har lyckats om index backar 10% medan fonden bara backar 9%. så är inte hedgefondens mål att vara bättre än index. Hedgefondens mål kan i stället vara exempelvis att generera 5-7% årlig avkastning, oavsett om det är glada eller dystra tider på börsen. En hedgefond har mycket friare placeringsregler än en vanlig fond, och kan i princip använda vilka placeringsstrategier som helst.

Blandfonder och fond-i-fonder

Blandfonder är fonder som investerar både i aktier och i räntebärande papper. Vad man nu ska med en sådan fond till – ta själv ställning och köp en aktiefond och en räntefond i så fall!

Fond-i-fonder är en fond som köper andelar i andra fonder. En perfekt affär – för fondförvaltaren, som på så sätt lyckas ta avgifter av dig två gånger. Undvik!