19 juni, 2024
Fire sluta jobba

Sluta jobba?

Det finne en ”rörelse” bland ekonomibloggare och annat löst folk som kallas för FIRE – Financial Independent Retire Early. Innebörden av att uppnå Nirvana – förlåt FIRE – är att din förmögenhet skall vara så stor att den täcker dina levnadsomkostnader. Du ska då kunna säga upp dig och sluta jobba och leva det goda livet på avkastningen. Men hur når vi dit?

Hög sparkvot = FIRE?

Enligt Spar.nu hänger det hela på vilken sparkvot man har. Jag håller förvisso inte helt och hållet med – mer om det senare, men resonemanget är dock intressant.

Med sparkvot menas hur mycket pengar du sparar varje månad i förhållande till din lön och intäkter. En låg sparkvot innebär att du inte sparar undan så mycket varje månad. En hög sparkvot betyder att du lyckas spara en stor del av dina intäkter varje månad.

Tanken är att en VD och en städare på detta sätt har samma möjligheter att nå FIRE. Resonemanget är att VD har anpassat sin kostnadsbas efter sin lön, och städaren sin kostnadsbas efter sin lön. Det är här jag tycker att resonemanget haltar betänkligt. Vad jag nämligen läser mellan raderna när jag läser FIRE-bloggare så verkar faktiskt inte pensioneringen som sådan vara målet. Många beräkningar jag ser ger att skribenten ser sig ha lite sidoinkomster ändå. Det kan vara från lite småtimmar här och där, eller kanske intäkter från någon bokförsäljning. Det verkar som att man i själva verket är extremt trött på jobbet, men att man känner att man sitter fast i ekorrhjulet. Man ser den tidiga pensioneringen som en räddning – men behöver det verkligen vara så? Städaren verkar vilja komma bort från det monotona tråkiga jobbet. VD verkar vilja komma bort från det stressiga, och psykiskt jobbiga att ha personalansvar och mycket resor borta från familjen. Men ingen av dessa vill egentligen bara lägga sig i hängmattan!

Karriärbyte i stället för att sluta jobba?

Själv är jag rädd för att sluta jobba! Vad ska jag göra då?! Jag har dock lyxen att vara fast anställd i ett jobb med ganska så lite krav på mig. Jag planerar min egen tid till stor del . Tidvis är det stressigt, men ofta ganska lugnt.

Jag har nått denna position genom att jag har investerat i mig själv, jag har utbildat mig och jag har startat två egna företag som nu lever sitt eget liv. Kan det vara så att FIRE-människorna egentligen önskar ett karriärbyte? Det är betydligt enklare att spara ihop säg en halvmiljon som du kan leva på medan du säger upp dig från arbetet och pluggar ett par år till ett nytt yrke, än att samla ihop kanske 10 miljoner och leva på avkastningen!