4 december, 2023
företagsvärderare

Tre vanliga skäl för extern företagsvärderare

Av någon anledning är det dags att göra en värdering av ert företag. Kanske är det två delägare som ska gå skilda vägar. Kanske ska ni göra en nyemission, eller så funderar ni på att sälja er? Eller så funderar ni på att köpa upp ett företag? Skälen kan variera väldigt – men i alla fallen är det intressant att ta in en extern företagsvärderare. Spara och Placera listar idag tre vanliga skäl att ta in en extern värderare av företaget!

1: Undvika bias

Säljaren tycker alltid att hans eller hennes bolag är det bästa sedan uppfinningen av färdigskivat bröd. Marknaden är gigantisk, kundtillströmningen kommer snart explodera uppåt, och konkurrenterna är jättelångt efter.

Köparen däremot ser bara hinder för affären: Säljaren kommer lämna och alla kunder följer kanske med honom. Konkurrenterna kommer nog ifatt när som helst, e-handel kommer ta över, och vinsten i bolaget kanske är uppblåst med för låga löner uttagna?

Det ligger i sakens natur att säljaren vill ha så mycket betalt som möjligt, och köparen vill betala så lite som möjligt. Här kan en extern företagsvärderare ge en oberoende företagsvärdering utifrån flera olika värderingsprinciper.

2: Flera värderingsmetoder

Företagsvärdering är så mycket mer än att ”multiplicera årsvinsten med fem”. Vad är skälet för företagsvärderingen? Funderar vi på att köpa upp ett konkursbo så är det ju bara intressant med en ren substansvärdering/likvidationsavräkning.

Är det däremot två kompanjoner som ska dela på sig, så kanske en avkastningsvärdering är bättre – men då måste ju man även värdera risken att företaget efter separationen inte kan avkasta på samma sätt, om vi bara har en ägare kvar efter affären som ska driva allt.

Har det skett många liknande affärer? Ofta är det svårt – men ibland går det att göra en marknadsvärdering, till exemepl inom fastighetsbranschen.

Detta var bara tre exempel på de olika verktyg en extern företagsvärderare har i sin verktygslåda.

3: Oberoende part

Vi var inne på det tidigare, men är värt att understryka. En extern värderare ska kunna agera som en helt oberoende part. Företagsvärdering är en inexakt vetenskap som alltid kräver en viss mängd av ”kvalificerade gissningar” om framtiden. Värderingen ska vara såpass robust så att den kan användas som underlag för en förhandling eller vara försvarbar i domstol.

Därefter får såklart köparen och säljaren förhandla kring priset runt detta riktmärke. Ska tex säljaren vara behjälplig med kunskapsöverföring och svara på frågor långt efter att en företagsöverlåtelse är avslutad, så är det rimligt att priset bir högre. Finns det å andra sidan tecken på att säljaren på sikt kommer starta upp en konkurrerande verksamhet, så är det rimligt att priset blir lägre än värderingen.