18 juni, 2024
mobilabonnemang

Det här med mobilabonnemang…

Som konsument är det inte lätt att veta hur man väljer rätt mobiloperatör. Det finns en uppsjö av aktörer på marknaden som alla säger sig erbjuda de mest förmånliga avtalen. Inom telekom förekommer det också vilseledande marknadsföring som för kunden bakom ljuset beträffande det finstilta, och binder användaren till ett abonnemang som inte är optimalt. Ett tips för att hitta det bästa företaget är att gå in på ReviewsBird och läsa andras recensioner av telekomföretaget, innan du väljer att teckna ett abonnemang.

Ett uppkopplat samhälle

Är tillgång till internet en mänsklig rättighet? Det är en fråga som lyfts allt oftare i vårt moderna samhälle. Man kan argumentera för att det är så gott som omöjligt att leva utan internetuppkoppling idag. Vi använder det inte längre endast för nöjes skull, utan även för att hålla kontakten med våra nära och kära, samt i vår kommunikation med myndigheter.

Samma diskussion florerade även kring telefonnätet när det slog igenom på bred front under början av 1900-talet. Så gott som alla nulevande svenskar har vuxit upp med tillgång till någon typ av telefon. Vare sig vi vill det eller inte så har samhällsutvecklingen resulterat i att vi både behöver ett telefonabonnemang och tillgång till internet.

Även en sådan sak som tillgång till mobilt internet har under de senaste åren blivit något som är alltmer nödvändigt i vardagen.

Dina rättigheter som kund

Ifall ditt abonnemang inte fungerar som det ska behöver du reklamera direkt till din operatör. Det finns idag inga fastställda krav på hur en reklamation ska gå till, men vanligtvis kan de kontaktas via telefon eller per mejl.

Det lönar sig att dokumentera felet på förhand, så att man snabbt kan visa vari problemet ligger. Så länge felet kvarstår har du rätt att hålla inne så stor del av betalningen som felet motsvarar. Detta som en säkerhet för kravet att få till en åtgärd. Vid en sådan situation är det viktigt att man låter företaget veta att man håller inne med betalningen, samt beskriver orsaken till detta.

Ifall du handlat på kredit behöver både företaget och kreditgivaren meddelas.

Telekomavtal har ofta en bestämd uppsägningstid. En del avtal har dessutom en bindningstid. Den senare innebär att du är skyldig att betala för abonnemanget under hela bindningstiden, som exempelvis kan röra sig om 12 eller 24 månader. Som abonnent är man skyldig att betala för tjänsten under hela bindningstiden även om man skulle flytta, och tjänsten inte fungerar i det nya hemmet.

Om du vill avsluta avtalet trots att du har ett visst antal månaders bindningstid kvar, kan operatören kräva ut de återstående månaderna i en klumpsumma. Uppsägningstiden innebär att avtalet inte avslutas direkt när man säger upp det, utan i stället en månad senare.

Avsluta ett mobilabonnemang

Uppsägningstiden räknas från dagen man säger upp avtalet och en månad framåt, och abonnenten är skyldig att betala för abonnemanget under hela uppsägningstiden. En prenumerationstjänst avlutas genom att kunden skickar ett sms med ordet STOPP till det kortnummer som tjänsten använder.

Om du försökt stoppa en prenumerationstjänst utan att lyckas, eller ifall företaget i fråga nekar till att ta bort kostnaden för en obeställd tjäns kan du anmäla detta till Telekområdgivarna via deras webbplats.

I Sverige är de tre största operatörerna Telia, Telenor, Tele2 samt 3. På senare år har även andra aktörer gjort entré på marknaden, bland annat Hallon, som var först med att erbjuda mobilabonnemang utan bindningstid.

Abonnemang eller kontantkort?

Som kund kan man antingen välja ett mobilabonnemang eller ett kontantkort. Fördelarna och nackdelarna med dessa två alternativ beror på dina personliga telefonvanor. De flesta mobilabonnemang erbjuder i dag obegränsade samtal samt SMS/MMS-mängd utöver surfmängden man förhandsvalt för tjänsten. Ifall man använder dessa tjänster i hög utsträckning kan det löna sig att välja abonnemang framför kontantkort, då de senare debiterar dig i förhållande till din användning.

Det finns dock fördelar med kontantkort framför mobilabonnemang. Du är inte bunden till något tidsbestämt avtal, utan fyller i stället på ditt kontantkort när behovet uppstår. Man kan även välja den prisplan man anser att passar det egna behovet bäst. Kontantkort ger dig alltså en större flexibilitet och frihet att välja vilka utgifter du är berett att betala än ett mobilabonnemang ger dig.

Om man vill jämföra kontantkort finns det flera opartiska tjänster online som låter dig se vilka priser de olika företagen erbjuder. Det lönar sig oftast att välja ett kontantkort med ett fast pris, så att du har full översikt över dina utgifter.

Som konsument är det viktigt att värna om sina rättigheter, och låta företagen veta när du är missnöjd med deras tjänster. Man ska också alltid göra noggranna efterforskningar innan man skriver på ett mobilavtal, så att man inte blir bunden till något abonnemang som inte är prisvärt.