15 juli, 2024

Fem saker att göra med vinsten

Företag drivs i vinstsyfte. Oavsett om det handlar om ett aktiebolag eller en enskild firma finns det flera goda skäl att försöka maximera vinsten. Med en god vinst i företaget ökar kreditvärdigheten, risken minskar och valmöjligheterna inför framtiden ökar. Inte minst är en fin vinst ett kvitto på att satsningen lyckats. Att gå med vinst kan vara ett mål i sig, men vad händer sedan? Spara & Placera har tittat på vad företag kan göra med vinsten.

1. Återinvestera i verksamheten

Det naturliga förstahandsvalet är att återinvestera vinsten i företaget. Eventuellt kan vinsten ”toppas upp” med ett företagslån för att företaget ska kunna satsa på det som verkligen behövs för verksamheten och för att göra investeringarna mer effektiva.

Genom att investera läggs grunden för fortsatt tillväxt i företaget. Att investera i verksamheten kan innebära mycket. Det kan handla om att anställa nya medarbetare, skapa ekonomiska incitament för nuvarande personal eller utbildning. Det kan också handla om att investera i maskiner, utrustning eller nya lokaler. Kanske kan företaget etablera sig på en ny marknad. Varje företag har sina specifika behov och det är upp till företagsledningen att bedöma var den återinvesterade vinsten gör bäst nytta.

2. Dela ut vinsten till aktieägarna

Om det saknas investeringsmöjligheter i företaget kan det vara en god idé att dela ut en del av vinsten till aktieägarna. Det är inte alltid utdelningar är önskvärt. Om företaget ger mycket utdelningar kan man ställa sig frågan – kan ledningen verkligen inte hitta expansionsmöjligheter för företaget? I de flesta fall brukar dock aktieägarna välkomna ett visst tillskott i den privata kassan också.

3. Stärk soliditeten och kreditvärdigheten

Vinsten kan användas till att amortera av lån. Det är naturligt att företag lånar pengar för att kunna expandera. Vissa investeringar kräver högre skuldsättning. I takt med att verksamheten utvecklas och vinsten blir större kan det bli möjligt att amortera en del av skulderna. Det stärker soliditeten och gör att företagets kreditvärdighet ökar. I sin tur kan det leda till att företaget i framtiden kan få bättre lån för nya investeringar.

4. Låt pengarna ligga på företagskontot

Företaget kan låta vinsten ligga kvar på kontot. Det stärker kassan och ger bättre likviditet i företaget. Risken med att ha pengarna liggandes på kontot är att inflationen äter upp värdet, även om det finns företagskonton som ger viss ränta. Tanken med att ha pengarna på kontot är samtidigt inte att det ska vara ett långsiktigt sparande utan mer som en taktisk åtgärd som gör företaget starkare på kort sikt. Med pengar på kontot kan företaget till exempel ha råd att erbjuda generösare betalningsvillkor och därmed locka till sig fler kunder eller större ordrar.

5. Investera i aktier

Företag kan investera i andra bolag. Givetvis kan man fråga sig varför ett aktiebolag eller en enskild firma skulle få för sig att köpa aktier i andra bolag istället för att investera i den egna verksamheten. Ändå kan det finnas lägen då det är ett vettigt val. Det är inte alltid som det finns bra investeringsmöjligheter i den egna verksamheten på kort sikt. Då kan företaget lägga undan en del av vinsten och investera pengarna i aktier eller fonder. Om några år har förhoppningsvis pengarna vuxit och kan då investeras i den egna verksamheten.