4 december, 2023
räntefonder marknaden

Räntefonder, låg eller hög risk?

Räntefonder brukar förknippas med låg risk och anses generellt vara en säker placering. Frågan är om detta är hela sanningen? Finns det dolda risker med räntefonder?

Olika typer av obligationer i räntefonder

En räntefond investerar i olika typer av obligationer. Dessa kan vara till exempel företagsobligationer, statsobligationer eller bostadsobligationer. Fonder som investerar i stats- och bostadsobligationer anses ha mycket låg risk. Däremot skiljer riskerna mycket mellan olika fonder som investerar i företagsobligationer. Ett exempel är Lannebos räntefond. Den består delvis av företagsobligationer och inte bara statsobligationer.

Företagsobligationsfonder med låg eller hög risk

Räntefonder som söker högre avkastning investerar ofta i företagsobligationer och kallas företagsobligationsfonder. Dessa fonder kan investera i obligationer av typerna ”investment grade” eller ”high yield”. Investment grade innebär att företaget som ger ut obligationen har en hög kreditvärdighet. Obligationslånet har därmed lägre risk och lägre ränta/avkastning. High yield innebär å andra sidan en lägre kreditvärdighet, högre risk och högre ränta/avkastning. De företagsobligationsfonder som investerar i stor andel high yield har ofta en klart högre risk än småspararen tror.

Hur riskklassificeras räntefonder?

Räntefonder delas in i olika riskklasser baserat på vilken volatilitet obligationerna har. Klassningen av räntefonder görs i princip på samma sätt som klassningen av aktiefonder. Det vill säga stora svängningar upp och ner i priset på obligationen anses innebära en högre risk.

Riskklasserna för räntefonder kan vara missvisande

Problemet med att basera risken på volatilitet är att high yield obligationer i Sverige ofta har en låg likviditet/omsättning. När en obligation inte handlas aktivt på marknaden, så speglar inte kursen ”dagens värde”, utan ett historiskt värde från den senaste försäljningen. När ett företag går in i en kris påverkas aktiekursen nästan omedelbart, medan obligationen ofta ligger kvar en tid med oförändrat pris.

En företagsobligationsfond kan vara en tickande bomb

När en hel bransch hamnar i kris, till exempel oljeindustrin, då kan riskerna i en företagsobligationsfond öka. Detta gäller speciellt för räntefonder med hög andel high yield obligationer. Scenariot som kan dra igång ett kursfall och en riskökning i en räntefond är följande.

  1. Många sparare blir oroliga och börjar sälja fondandelar
  2. Fonden måste sälja obligationer, men nu är high yield obligationerna med hög risk nästan osäljbara utan att realisera en rejäl förlust.
  3. Fonden säljer istället investment grade obligationer för att minimera förlusterna.
  4. Sparare fortsätter sälja och fonden sitter till slut med väldigt hög andel high yield.
  5. Riskerna i räntefonden har ökat kraftigt.

Fortsatta försäljningar leder oundvikligen till att high yield obligationer med låg kreditvärdighet måste säljas. Detta skulle kunna leda till något som liknas vid en krasch. Hittills har det dock inte hänt på den svenska marknaden att många bestämmer sig för att sälja räntefonder med high yield obligationer samtidigt. Det som däremot har hänt är att kriser i industrier eller enskilda företag har raderat ut 1-2 års avkastning i högräntefonder på ganska kort tid. När oljepriset kollapsade 2014 sjönk många räntefonder med 5-7 procent på kort tid.

Fundera över vilken risk du vill ta i din ränteplacering

Fundera på vilken risk du är beredd att ta. Önskar du låg risk, håll dig till räntefonder som investerar i stats- och bostadsobligationer. Undvik de som benämns högräntefonder eller high yield. Söker du högre risk och högre avkastning, då är det företagsobligationsfonder som gäller. För att förstå risknivån kan du bland annat titta på riskklassningen och läsa räntefondens bestämmelser om vilka företagsobligationer som fonden får investera i. Du kan också undersöka kreditvärdigheten hos de bolag som utgett fondens obligationer. Det senare kräver ofta en stor arbetsinsats, då information om bolagen kan vara svår att få fram.

Slutligen, de som sparar i räntefonder på minst 3 års sikt bör kunna sova gott om natten.