4 december, 2023
kryptovalutor

Din guide till kryptovalutornas vokabulär

Skapandet av blockkedjetekniken, som den kallades år 2009 när allt började, har revolutionerat den finansiella världen. Det mest framträdande sättet är användandet av elektroniska pengar, allmänt känd som kryptovaluta. Det finns nu över 2 000 olika kryptovalutor på marknaden. 

Men med den ständigt föränderliga utvecklingen av dessa nya elektroniska valutor kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad om det tekniska språket som används. Därför har Spara och Placera sammanställt en guide över de termer du behöver känna till. 

Airdrop

Det här är en metod för distribution av tokens, från operatörerna av kryptovalutanätverket. Det används som marknadsföringsteknik, tokens ges bort gratis till innehavarna, med villkor om en uppgift att slutföra. Till exempel att dela på sociala medier eller hänvisa till en vän. 

Altcoin

Altcoin är en digital valuta som skiljer sig från Bitcoin, och är kort för ”alternativt mynt”. Det finns hundratals altcoins runt om i världen som är tillgängliga för handel. 

Bitcoin

Den första kryptovalutan, och för närvarande den största digitala valutan i världen. Bitcoin skapades baserat på den ursprungliga blockkedjetekniken av en individ eller en grupp människor under pseudonymen Satoshi Nakamoto

Blockkedja

Blockkedja betyder ett icke-centralt nätverk bestående av block, som är digitalt registrerade segment av data och koder. Dessa block bygger en kontinuerlig kedja. Blockkedjan fungerar som en huvudbok, där alla transaktioner i nätverket lagras offentligt utan en central server som auktoriserar dem. 

CFD Trading

Detta står för Contract for difference och är ett sorts derivatinstrument. CFD trading gör det möjligt för handlare att spekulera om kryptovalutornas värdeändringar. Priset på ett CFD speglar den underliggande valutans pris, utan att äga den. 

Kallagring

Det här är en säkerhetsåtgärd för att lagra kryptovalutor i en offlinemiljö. Det förhindrar kryptovaluta från att hackas på nätet. Kallagring kan vara en enhet som en USB-enhet.  

kryptovalutor

Kryptovaluta

Kryptovaluta innebär en digital valuta som inte har något centralt ägande och fungerar oberoende av en centralbank. Allt skapande av valutaenheter och överföring av medel använder unika krypteringstekniker.  

Digital Signatur

Det här är en term som vanligen används för att beskriva en enskild åtgärd på Internet. När det gäller blockkedjan betyder det en unik kod som fungerar som en identifierare, eftersom den fäster sig vid den specifika token, transaktionen eller blockkedje-användaren.

Börs

Detta är en plats där du kan handla med kryptovaluta. Vissa företag fungerar som medlare för handeln, där en decentraliserad börs inte har en central auktoritet. 

Fork

En fork skapar en annan version av en blockkedja, vanligtvis som en uppgradering eller kodändring till nätverket. En mjuk fork stöder fortfarande det gamla nätverket när det finns en förändring och kortar ner de två kompatibla kedjorna. En hård fork är när förändringen är bakåtkompatibel, och en ny version av kedjan skapas och används av alla användare. Eftersom blockkedjan är decentraliserad måste alla användare acceptera förändringen för att den ska kunna antas. I vissa fall, om det inte finns ett gemensamt samförstånd, skapas två versioner av blockkedjan, med en parallell blockkedja som ett helt nytt nätverk. 

Hash

Hash innebär en funktion som använder en algoritm för att ge ett block i blockkedjan ett ”digitalt fingeravtryck”. Hashvärdet är en form av att identifiera segment av kod, samt bekräfta transaktioner på blockkedjan, eftersom varje block har ett eget värde såväl som för validering av transaktionen före det. 

Huvudbok

Detta är ett digitalt register som lagras i nätverket och loggar alla transaktioner som äger rum på blockkedjan. 

Mining

Mining är processen att lägga till block till blockkedjan och genomföra transaktioner på nätverket. För att verifiera ett block måste den krypterade transaktionen lösas. De som löser det kryptografiska problemet belönas med tokens för att verifiera blocket och möjliggöra transaktionen. 

Token

En individuell tillgång på ett specifikt befintligt blockkedjenätverk, som representerar kryptovalutan och ger värde till transaktionerna i blockkedjan.