19 juni, 2024
investera i konst

Investera i konst?

Historiskt och idag finns det ett flertal med pengar över som investerar i konst. Är det en bra investering? Vad behöver man tänka på om man ska investera i konst? Det finns ett flertal faktorer att ta hänsyn till. Det första, som tas upp i detta inlägg, är hur mycket man vill investera. Det andra är av vilket skäl man vill investera. Det är viktigt att känna till vilken konst som är en säker investering och vilken som riskerar att tappa i värde. Slutligen finns det olika konstformer.

Hur mycket vill du investera?

Konst har ett garanterat värde om det är gjort av någon av de stora mästarna och om det är ett original. De summor man behöver ha över är då miljoner eller möjligtvis några hundra tusen. En stor oljemålning kostar sannolikt miljoner medan en liten skiss kan gå för några hundra tusen. Dessa målningar ökar i värde eftersom de är svåra att få tag på. Konstsamlare brukar ha koll på när ett verk som har varit i privat ägo ska säljas på konstauktion. Detta medför att priset pressas upp ganska fort. De som är nya på konst hinner inte riktigt med i budgivningen.

Om du har under 100 000 att investera är det troligare att du kan få tag på en etsning eller en litografi av en stor mästare. Dessa är billigare eftersom de är replikationer och finns i flera upplagor. Om man ska köpa konst som finns i flera exemplar ska man först titta på hur många som finns. Det kan t.ex. vara 50 upplagor. Om det är så få eller färre kan det vara värt att äga en etsning eller litografi. Varje upplaga är då numrerad (det kan stå 7/50 vilket betyder nummer sju av 50 replikationer) vissa samlare är ute efter nummer ett i serien. Om du hittar en tavla där det står 1/20 av en stor mästare är det värt att göra ett köp.

Original ökar nästan alltid i värde om det är målat av en mästare medan replikationer som är gjorda av mästaren själv eller under mästarens översyn brukar hålla sitt värde men kan både sjunka och stiga lite.

Du som vill investera i summor under 100 000 kan också överväga att köpa en skulptur av glas eller metall. Numera finns det skulpturer av alla möjliga material men det viktiga är att materialet är beständigt över tid och tål lite slitage. Skulpturer av mästare kostar naturligtvis också stora summor men man kan få tag på en mindre skulptur som är prisvärd. Även i dessa fall ska man se om det rör sig om ett original eller en serie likadana skulpturer. Original är ofta större och finns bara i en upplaga.

Varför vill du investera i konst?

Man kan investera i konst av flera skäl. Det första skälet är att man älskar konst och vill ha den runt omkring sig där man bor och arbetar. I sådana fall är konst ett självklart val för en investering om man har pengar över. Passionerade konstsamlare ser konsten som sådan som primär och det ekonomiska värdet som sekundärt.

mona-lisa konst

De som vill sprida sitt kapitel i olika typer av investeringar vill troligtvis investera i konst för att det är en investeringsform som har goda chanser att stiga mycket i värde. Detta gäller då nästan uteslutande gamla mästare som Monet, Picasso, Dali och Rembrandt. Samtida konst kan vara dyr men det är osäkert om den behåller värdet. Där måste man vara mer insatt i konstens värld för att våga investera. Vissa samtida konstnärer har hög efterfrågan under flera decennier. De flesta har hög efterfrågan i några år. Därefter sjunker både efterfrågan och priserna. Man måste ha god fingertoppskänsla för att förutse vilka samtida konstnärer som är efterfrågade en längre tid. Utgångspunkten bör vara att värdet står sig, eller eventuellt ökar, upp till tio år.

Det finns även de som investerar i konst för att den väntas vara stabil i värde. Viss konst, särskilt replikationer i få upplagor, är stabila i värde. Om man då vill ha tillbaka sina pengar genom att sälja sin konst får man vara beredd på att det inte alltid är tid för att sälja konst. Under coronapandemin har den mesta konsten sjunkit i värde. En av anledningarna beror på att konst ska avnjutas i en passande miljö. De flesta har inte varken vågat röra sig i gallerier och konsthallar eller kunnat få tillgång till detta. Då minskar intresset efter just denna typ av upplevelse och priserna följer med i samma riktning. Auktionerna har fortgått men att se konstverk på en vägg är något helt annat än att se dem på ett foto. När priserna går ner får man ha is i magen och vänta något år.

Vilken konst är stabil och vilken tappar i värde?

Samtida konst är idag både eftertraktad och dyr. Det är inte detsamma som att den kommer att vara det om fem eller tio år. Det är alltså stor efterfrågan på samtida konst bland småinvesterare och konstsamlare. Om du inte är konstsamlare för att du har en stor passion för konst och vill ha den i ditt hem är det en chansning att lägga pengarna på dyr konst. Den kan tappa i värde ganska fort. Det finns ju alltid annan ny konst som är mer intressant.

Konst av de stora mästarna är alltid efterfrågad på grund av att:

 • konsten i sig är fantastisk
 • tillgången är låg
 • priserna i regel går upp

Konst av samtida konstnärer är eftertraktad därför att:

 • Den är ny och unik (ingen har samma konstverk)
 • Vissa konstnärer är omtalade och trendiga
 • De passar vår samtida inredningsstil

Den konst som främst riskerar att förlora i värde är sådan konst som har replikerats utan konstnärens medgivande. Det handlar främst om förfalskningar. Vissa konstnärer var populära att förfalska för en tid sedan. Förfalskningarna var så pass bra att även vissa konstgallerister inte kunde skilja på vilka som var äkta eller falska kopior. Det medförde att man hellre avstod från att köpa konst av de drabbade konstnärerna. När detta uppdagades förlorade inte bara etsningar och litografier i värde utan även originalen. Det handlade t.ex. om den spanska konstnären Joan Miró och den svenska konstnären Bengt Lindström. Dessa två konstnärer betraktas som mästare i sina respektive länder och det finns fortfarande original som säljs för många miljoner.

En ganska väntad värdehöjare är om konstnären avlider. Då kan hen inte längre skapa mer konst och de original som finns blir svårare att få tag på. Den som har investerat i konst av en samtida och levande konstnär kan vara smart och invänta konstnärens död innan det är dags att sälja. Priserna går nästan alltid upp. Detta ska läsas med en viss reservation. Några stora konstnärers verk har förlorat i värde efter sin död. Kanske beror det på pandemin eller på något annat. Om det beror på pandemin kan man vänta med att sälja tills efterfrågan naturligt ökar. Det är dock mindre vanligt att konstgallerier har vernissage med konst från avlidna konstnärer. Däremot kan muséer ha utställningar. När detta sker brukar efterfrågan gå upp igen.

Olika konstformer

När man funderar på att investera i konst behöver man se över vilka konstformer det finns att investera i. Den traditionella konsten är målningar på duk. Det finns även papper och pannå. Denna sorts konst kommer med stor sannolikhet att hålla ett relativt högt värde en lång tid framöver.

Under en lång tid har det främst varit oljemålningar som har hållit högst värde. I och med Lars Lerins popularitet har även akvareller ökat i pris/värde. Särskilt i Sverige. Naturligtvis finns det idag även gott om målningar av akryl.

Som alternativ till målningar har vi fotokonst, skulpturer och konstglas. Det finns några faktorer som potentiell kan påverka hur högt värderad en skulptur eller annan konstform kan bli:

 • Hur berörd blir man av att uppleva konstverket?
 • Hur lång tid har det tagit att skapa verket?
 • Vilket material är verket gjort av?
 • Hur stort är verket?
 • Hur många upplagor finns det?

Vissa av dessa faktorer kan motverka varandra. Om man inte blir berörd av ett verk spelar det inte så stor roll om konstnären har lagt ned hundra timmar på att framställa det. Den ursprungliga prissättningen påverkar dock med stor sannolikhet hur lång tid konstverket har tagit att producera och hur dyrt materialet det är gjort av är.

Istället för upplagor kan t.ex. skulptörer eller glaskonstnärer skapa varianter. Ett glaskonstverk av Bertil Vallien, låt säga en av hans kända båtar, kan finnas i liknande varianter men varje båt är ändå ett original. När det gäller glas är det också svårt att göra två helt lika båtar även om man skulle vilja. Varje båt blir därför unik. Detta kan man dock ha svårt att se utan att kunna jämföra två med varandra. Satsa på att hitta ett synligt unikt konstverk i första hand.

Ditt slutliga val

Om man är en mindre investerare ska man tänka på vilka utrymmen man har. Det är enklare att förvara konst i form av målningar i rullar eller lådor. Däremot finns det begränsad yta på väggarna om man vill hänga upp konsten. Det är ofta enklare att ha skulpturer i hemmet på golv, bänkar, hyllor och kanske även hängande från taket. Däremot kan det vara osmidigt att förvara skulpturer i lådor.

Du som älskar konst ska investera i det som gör dig glad eller i det som förgyller din närmaste omgivning. Då är en mix av tavlor och skulpturer att föredra.

Du som ser konst som en möjlighet att sprida dina investeringar ska satsa på tavlor i första hand och helt unika original när det gäller skulpturer. Resten risker ar att förlora i värde inom några år eller några decennier.

Allt man investerar i risker ar att förlora i värde men konst av de stora mästarna är ett relativt säkert kort, både på kort och lång sikt. Samtida konst är spännande och trendig på kort sikt.

Gör ett besök på de större konstmuseerna för att sätta dig in i vilka som är stora rent historiskt och besök de större konstgallerierna för att se vilka som är heta just idag.