30 september, 2023
samlingslån

Enskild näringsverksamhet och ekonomi

Enskild näringsverksamhet, eller enskild firma som vi ofta kallar det, är den vanligaste företagsformen för nystartade företag. Den är mycket fördelaktig på många sätt och vis, men ekonomidelen är en aspekt som kan ställa till med en del besvär för somliga. Spara och Placera fortsätter vår artikelserie ”Så funkar det” – idag beskriver vi skillnader mellan enskild firma och aktiebolag!

Personligt ansvar i enskild firma

En enskild firma är inte en egen juridisk person som exempelvis ett aktiebolag. För enskilda firmor är företaget och företagsägaren en och samma, vilket gör det lätt att man blandar ihop sin egen ekonomi med företagets. Det betyder även att företagsägaren har personligt ansvar för alla företagets lån och skulder. Som ny företagare gäller det att informera sig ordentligt eller ta hjälp av en firma som Moank för att börja rätt.

Aktiebolag och andra företagsformer betalar arbetsgivaravgifter för sina anställda. En enskild näringsidkare betalar dock så kallade egenavgifter. Dessa jämställs så att de båda är socialavgifter, men innan man gjort skatteberäkningen kan man inte exakt säga hur stora ens egenavgifter kommer att bli för beskattningsåret. Egenavgifter räknas dock inte som skatter som tillhör verksamheten, utan som privata inkomstskatter. Detta betyder alltså att man inte ska bokföra egenavgifter.

Lön i enskild näringsverksamhet

En hel del utgifter är inblandade i driften av en verksamhet och mycket av detta kommer man kunna dra av som kostnader. För att veta vilka utgifter man ska dra av direkt och vilka som måste fördelas ut över längre perioder kan man gå in på Skatteverket och läsa. Det viktiga är att inte göra avdrag för privata kostnader.

Att betala ut lön i enskild näringsverksamhet är inte som i andra företagsformer, vilket beror på att ägaren tekniskt sett inte är en anställd i företaget. Alla pengar som ägaren tar ut kallas inte lön, utan egna uttag. För att veta hur stora dessa uttag får vara under en månad gäller det att veta hur mycket man betalar i skatt och avgifter.