4 december, 2023
Fastigheter kan vara ett skydd mot inflation

Fyra slags skydd mot inflation

Småsparare glömmer ofta att räkna med inflationen i sina kalkyler. Det kan ha att göra med att inflationen har legat i en fallande trend sedan början av 1990-talet. Den känns inte så hotande längre. Just nu är inflationen bekvämt nära inflationsmålet på 2 procent. Eller så beror ignoransen på att inflation för de flesta är ett ganska abstrakt begrepp. Inflationen kommer ofta krypandes och äter sakta upp kapitalet. Den är långt ifrån så dramatiskt som en börskrasch eller björnmarknad, till exempel. I dagsläget utgör inflationen inget direkt hot mot våra sparpengar men på sikt bör den tas med i ekvationen. Spara och Placera har tittat på fyra sätt att stoppa inflationen i portföljen.

1. Guld

Åsikterna går isär kring guldinvesteringar, men att det tillhör ett av favoritsätten att inflationssäkra portföljen på råder det inga tvivel om. Guld är en realtillgång och som sådan är den inte känslig för inflation. En annan fördel med guld är att det kan fungera som hedge i kris- och orostider. Det enklaste sättet att inflationssäkra portföljen med guld är genom att köpa en guld-ETF som till exempel Xetra Gold eller ETFS Physical Swiss Gold. I ett verkligt skymingsläge är dock fysiskt guld (eller silver) att föredra. 

2. Fastigheter

Fastigheter är en annan realtillgång som ger gott inflationsskydd. När priserna stiger hänger fastighetspriserna med, allt annat lika. Dessutom kan fastighetsägaren justera hyrorna efter inflationsläget. Enklast är att köpa fastighetsaktier. I teorin kan utdelningen bli högre i takt med att inflationen stiger. Däremot har inte preferensaktier några utdelningshöjningar och därför fungerar de inte som inflationsskydd. Risken är förstås att räntorna stiger när centralbankerna försöker bekämpa inflationen, vilket då kyler av fastighetsmarknaden. Ett alternativ är att bygga eller köpa en fastighet och själv hyra ut. Det ger dessutom ett kassaflöde/likviditet varje månad. Många som väljer denna väg har själva möjlighet och kunskap att reparera och underhålla huset, vilket sparar pengar. Andra väljer dock att leja ut denna funktion.

3. Olja

Oljepriset och inflationen hänger samman. Oljan brukar visa vart inflationen är på väg. Orsaken är att oljan används som råvara och energikälla. När oljepriset stiger påverkar det varupriserna inom många sektorer. Sambandet var starkare förr men det är fortfarande kvar. Det kan vara svårt att förutse svängningarna i oljepriset, men med rätt strategi kan olja fungera som en hedge mot inflation i portföljen. Köp olja till exempel i form av minifutures, CFD:er eller genom aktier i oljebolag.

4. Aktier

På sikt kan de flesta företag anpassa sina priser efter inflationen, även om det kan uppstå utmaningar på kort sikt. Aktiekursen och utdelningarna hänger då ofta med och aktier kan därför vara en bra inflationshedge. Det som avgör hur bra en aktie kan stå emot inflationen är hur lätt det är för bolaget att höja sina priser. Företag med varor med relativt oelastiska priser, som till exempel baslivsmedel, kan lättare anpassa sig efter inflationen.