30 september, 2023
Corona covid-19

Hjälp Coronadrabbade småföretag i akut behov av finansiering!

Coronaviruset har inte bara förödande humanitära effekter, konsekvenserna av pandemin drabbar även näringslivet hårt. Just nu är det många småföretag runt omkring i landet som tappat nästan alla sina inkomstkällor och kämpar för sin överlevnad. Egenföretagare som offrat mycket tid och arbete för att bygga upp sina verksamheter, riskerar nu att tvingas se deras livsverk försättas i konkurs.

Detta är en debattartikel/gästinlägg från Nordiska Firmalån – åsikterna som presenteras i denna text svarar sparaochplacera.se inte för utan gästförfattarens egna.

Det går trögt med nödlånen

Trots att Regeringen och dess samarbetspartier samt Riksbanken presenterat och sjösatt en rad krisåtgärder och akuta finansieringspaket är det mycket som tyder på att dessa förslag är både för små och kommer för sent. De nödlån och statliga garantier som man utlovat till svenska företag har fastnat på vägen och den 24 april 2020 hade bankerna endast beviljat och betalt ut ca 189 miljoner i statligt garanterade företagslån. Totalt har Regeringen tagit höjd för att staten/Riksgälden skall kunna låna ut/garantera finansiering på upp till 100 miljarder kronor genom den nyinrättade ”företagsakuten”.

För sent omställningsstöd?

Den senaste åtgärden i form av omställningsstöd (2020-04-30) är ett steg i rätt riktning och skulle kunna vara en verkningsfull åtgärd, tyvärr riskerar pengarna att nå företagen för sent. Mindre bolag har inte samma buffertar som de större och dessutom är deras möjligheter att beviljas företagskrediter mindre, vilket gör att pandemin slår hårdast mot de minsta näringsidkarna.

Akuta företagslån efterfrågas

Möjligheterna att skjuta upp skatteinbetalningar är bra och ännu bättre effekt har förmodligen sänka socialavgifter exempelvis den sänkta arbetsgivaravgiften. Ändå är risken stor att dessa åtgärder inte är tillräckliga för att rädda småföretag från att hamna i obestånd.  Ett viktigt komplement skulle vara någon sorts akutlån som beviljas också till mindre och nystartade företag. För att denna typ av lån skall kunna vara till hjälp för krisbolagen krävs generösa återbetalningstider och en rimlig ränta. Hur man än vrider och vänder på det hela så skulle denna typ av riktad akut finansiering till småföretag innebär att staten tvingas ta en stor risk, men frågan är om man har råd att inte ta denna risk?

Viktigt att rädda småföretagen från konkurs!

Före Coronakrisen skapades 4 av 5 jobb i företag med färre än 50 anställda, utan de skatteintäkter som dessa företag genererar skulle Sveriges kommuner inte klara sig. Kanske är det bättre att ta risken att satsa på att rädda så många som möjligt av dessa småföretagare, då alternativet annars är att hundratusentals skall försörjas via a-kassa och bidrag samtidigt som skatteintäkterna störtdyker nedåt.

Om man inte är villig att ta denna risk fullt ut, bör man i varje fall överväga att ta hjälp av fintechbolagen när man skall bedöma och bevilja nödlån inom ramen för Regeringens företagsakut. Det viktiga nu är att se till så att kapitalet når ut till de som befinner sig i behov av finansiering! Om inte småföretagen snabbt får in mer kapital riskerar vi att se en våg av konkurser bland små- och medelstora företag.

Debattinlägg av Fredrik Hjort som driver Nordiska Firmalån (https://firmalan.com/) en fristående prisjämförelsesajt och informationsportal för företagslån i Norden.