30 september, 2023
Bokföring, redovisning och revision

Bokföring, redovisning och revision – vad betyder allt?

Så du har bestämt dig för att starta eget? Grattis! Men du kanske är lite förvirrad kring allt som har med bokföring, redovisning och revision att göra? Inga problem, vi reder ut begreppen!

En revisor gör revision

Du har säkert hört någon säga ”det där bokför min revisor” eller ”min revisor gör lönerna”. Detta är nästan alltid fel – en revisor sköter aldrig någon bokföring. Personen som yttrade ovanstående tänker säkert på en redovisningskonsult, inte en revisor.

En revisor är en fristående person som gör revision – reviderar bokslut och räkenskaper i efterhand – och därmed granskar de ekonomiska förhållanderna i företaget. Driver du ett aktiebolag så måste du enligt bolagsverket ha revisor om två eller fler av följande punkter är uppfyllda för vart och ett av de senaste två åren:

  1. Fler än tre anställda
  2. Mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning
  3. Mer än 1.5 mijoner kronor i balansomslutning

Når du inte upp till dessa krav så kan privata aktiebolag välja att inte ha revisor.

Redovisningskonsult sköter bokföring

Bokföringen kommer du däremot inte undan. Någon måste sammanställa och rapportera affärshändelser (inköp, försäljning och allt annat som händer i ett bolag) i bokföringsprogrammet. I teorin måste man sköta sin bokföring varje dag. I praktiken stoppar man alla kvitton i en låda och ”någon” bokför en gång i månaden, i alla fall om man driver ett litet företag. Denna ”någon kan vara du själv, eller så kan du låta en extern redovisningsbyrå sköta bokföringen. Fördelen med att göra det själv är att då kan du faktiskt enkelt hålla daglig koll på dina siffror. Nackdelen är att det tar tid. Denna tid kanske är bättre spenderad på att sköta sälj eller leveranser till dina kunder? Det är en avvägning du själv måste göra. Det generella rådet är att man skall göra det man är bäst på, och där man utväxling på insatt tid.

Bokföring och redovisning – vad är skillnaden?

Bokföring kan lite slarvigt sägas vara ”stoppa kvitton i pärmar” och mata in i bokföringsprogrammet. Redovisning är ett bredare begrepp, det handlar om att sammanställa bokföringen, plocka fram rapporter och liknande som du som företagsledare kan använda för att ta välgrundade beslut. Resultatrapporten visar hur företaget går, balansrapporten visar vad företaget har för tillgångar och skulder. Momsrapporten som du gör månadsvis eller kvartalsvis visar hur mycket moms du skall betala till Skatteverket. Det kan låta jobbigt – men lugn. Ditt bokföringsprogram eller din redovisningsbyrå plockar fram dessa rapporter med ett par musklick!