16 juli, 2024
Som investerare finns det ett antal saker man kan göra för att minska effekten av en svagare krona

Tre sätt att förhålla sig till en svagare krona

Ingen kan ha missat att den svenska kronan är svag för tillfället. Vi får gå ända tillbaks till finanskrisen för att hitta en ännu svagare krona. I början av finanskrisen föll vår valuta i värde mot euron. Det blir ofta så i orostider på finansmarknaderna. Investerarna överger de svagare tillgångarna och hit hör den svenska kronan. Utsikterna i närtid ser inte heller särskilt ljusa ut, i synnerhet om vi nu står inför en lågkonjunktur.

Som investerare finns det ett antal saker man kan göra för att minska effekten av en svag valuta. Spara & Placera går igenom tre sätt att förhålla sig till valutan.

1. Sitt stilla i båten

Många väljer att sitta stilla i båten när valutan försvagas. Valutor rör sig upp och ner. Det är sällan de försvagas för evigt. När det gäller den svenska kronan har den förvisso försvagats mot euro/ecu sedan kronans växelkurs blev flytande 1992, men då räknar vi också med den senaste tidens kraftiga försvagning. Fram till finanskrisen 2008 fanns det i princip inte någon trend åt endera hållet. Finanskrisen innebar en kraftig försvagning av kronan, vilket följdes av en nästan lika kraftfull förstärkning fram till 2013. Sedan dess har det gått utför.

Om du sitter stilla i båten inser du att det är naturligt att det svänger på valutamarknaderna och att det brukar jämnar ut sig i längden. Troligtvis har du dessutom lön i svenska kronor, bor och lever i Sverige och mest har svenska aktier. En svag krona bidrar till mer export och en starkare börs så det kanske inte gör så mycket ändå.

Det som talar emot denna approach är att det kan dröja innan kronan återhämtar sig. Den ligger i fallande trend och av allt att döma står vi inför en lågkonjunktur förr eller senare. Då lär kronan tappa i värde ytterligare innan det kan bli dags för återhämtning.

Under tiden blir priset på importerande varor allt högre och det blir dyrare att resa utomlands. Med en svagare krona blir din köpkraft på utländska börser också allt svagare. Inflationen kan också ta fart.

2. Skaffa en hedge mot en svagare krona

Många företag anvnder sig av en hedge för att skydda sig mot valutaförändringar. Även investerare och traders använder sig ibland av en hedge för att minska risken i portföljen. Det fungerar som en slags försäkring ifall investeringen rör sig åt fel håll, eller valutan i vårt fall. I praktiken innebär det att satsa på en tillgång som rör sig motsatt riktning. Nackdelen med att hedga är att det alltid kostar pengar. Vinsten i den egentliga investeringen blir alltså mindre.

Det finns flera sätt att skapa en hedge mot valutarörelser. Många använder sig av derivat som valutaterminer eller valutaoptioner. För småsparare kan det vara svårt att sätta sig in i hur derivathandeln fungerar. Dessutom finns säkerhetskrav.

Det kan vara enklare att köpa minifutures eller turbowarranter med exponering mot en utländsk valuta. Euro eller dollar ligger nära till hands. Ett alternativ som kanske är ännu mer lockande är att köpa guld. Priset sätts i USD och därför fungerar det som en valutahedge för svenska kronan. Dessutom minskar guldet risken i portföljen vid finansiell oro.

Om du som investerare eller småsparare har likvida medel i portföljen kan en del av dessa med fördel placeras i räntebärande papper i utländsk valuta. Det finns räntefonder i både USD och EUR.

Slutligen kan vanlig hederlig diversifiering av portföljen ge en hedge-effekt. Genom att köpa aktier i amerikanska bolag eller bolag i Eurozonen får du automatiskt också en position i USD respektive EUR.

3. Anfall är bästa försvar?

Det tredje sättet att förhålla sig till en allt svagare krona är att inta en offensiv position genom att trada i valutan. Här handlar det inte om att minska risken utan snarare om att utnyttja trenden till sin fördel. Som trader kan man unna sig lyxen att förhålla sig helt känslokall till valutarörelser. Om kronan stiger eller sjunker spelar inte så stor roll. Det går att tjäna pengar oavsett vad som händer.

Många investerare ogillar traders kortsiktiga metoder. Till syvende och sist är ändå målet detsamma: att tjäna pengar på prisrörelser. En intressant aspekt av just valutamarknaderna är att nästan all daglig handel är just spekulation.

För att trada i valutor är det lättast att använda sig av en specialiserad forexmäklare. Det finns flera skillnader jämfört med bankernas och nätmäklarnas handelsplattformar. Först och främst har forexmäklare mycket bättre verktyg för teknisk analys. Kursdiagrammen innehåller mer information och det är lättare att lägga order. En annan skillnad är att handeln sker på ”marginalen”. Det ger en stor hävstång som verkar i bägge riktningarna. Stora vinstchanser men även stor risk om man inte är försiktig med andra ord.

Det är inte lätt att trada valutor – det ska vara sagt. Mer än nio av tio misslyckas, främst på grund av dålig eller obefintlig riskhantering. Av dem som ändå tjänar pengar på valutahandel är det en majoritet som använder sig av teknisk analys för att bestämma när det är dags att köpa eller sälja. Här gäller samma principer som för trading med vilken tillgång som helst. Intressant nog är det många traders som föredrar just valutahandel framför andra tillgångsslag, som exempelvis aktier.