15 juli, 2024
Ränta

Så påverkar räntehöjningar användet av kreditkort

Vi befinner oss i ett nästan historiskt ekonomiskt skede, något som de allra flesta människor känner av. Riksbanken har under 2022 höjt styrräntan 3 gånger med totalt 1,05 %, och har cementerat den som den högsta på många år. För att få ett hum om hur förhållandevis stor höjning det handlar om, så ligger dagens styrränta på totalt 2,50 %. Detta är något som påverkar kostnaden för lån och krediter avsevärt, då långivarna och kreditbolagen tvingas höja sin utlåningsränta.

Så påverkas folket av höjd styrränta

Har man t.ex. ett bolån med rörlig ränta så är man särskilt mottaglig för räntehöjningar, dagsfärsk statistik visar att majoriteten av Sveriges befolkning med bostadslån har rörlig ränta. En naturlig följd av detta är att se över om man kan förhandla fram mer fördelaktiga villkor – kontrollera din bolåneränta och se hur den står sig jämfört med andra långivare.

Ett annat tillvägagångssätt är att försöka strukturera upp sin ekonomi på kort sikt, för att täcka kostnader som har stigit i ränta. Ser man historiskt på styrräntan så har vi i Sverige de senaste 7 åren haft låga och stabila räntor. Så att hålla ut ekonomiskt – att finna de små medlen – kan därför vara ett sätt att vänta in bättre tider.

Ökat behov av kreditkort och andra korta krediter

Utvecklingen av styrräntan har som en naturlig följd fört med sig en större efterfrågan av korta lån och olika typer av krediter, inklusive kreditkort inräknat.

I särskild mening kan man då se över att nyttja sig av ett kreditutrymme, vilket erbjuds kostnadsfritt för näst intill majoriteten av Sveriges kreditkort på marknaden. Detta förutsätter dock att man betalar tillbaka det belopp man lånat inom en förutbestämd tid, oftast mellan 30 – 60 dagar från köptillfället.

Nuläge och framtid för styrräntan

Tillståndet av världsekonomin är en stor orsak till höjning av den svenska styrräntan. Det har förekommit hög efterfrågan på ett flertal produkter världen över som ej har kunnat tillgodoses i den utsträckning som behövs, på grund av faktorer såsom störningar i leden som rör transport och produktion. Detta har varit en stor bidragande faktor till en hög inflation.

Till följd av detta, för att få ner den globala inflationen så har centralbankerna valt att höja styrräntan. Nästa penningpolitiska besked kommer att äga runt 9 februari 2023.