16 juli, 2024
Så här ökar du värdet på ditt bolag

Så här ökar du värdet på ditt bolag

För att aktivt arbeta mot ett högre värde på ditt bolag så måste du förstå vilka variabler som påverkar din företagsvärdering. I den här artikeln ger vi dig ett antal konkreta råd för hur du aktivt kan arbeta mot ett högre bolagsvärde på sikt.

Oavsett vad du har för anledning att få ditt företag värderat är det viktigt att du får ett rättvisande resultat. Det finns olika metoder för att värdera ditt bolag, exempelvis icke beräkningsbara faktorer. Det sistnämnda rör vid frågor som “Vem är den optimala köparen av ditt bolag just nu?”. Den här artikeln handlar inte om detta. Istället tittar vi närmare på hur du strategiskt och systematiskt kan arbeta för att ditt bolag ska ha så högt värde som möjligt, så att ditt bolag blir så högt värderat som möjligt när dagen för en eventuell försäljning anländer.

Tid, självständighet och årsredovisningar

Årsredovisningar kommer som namnet indikerar bara en gång om året. Avancerade bolagsvärderingar baseras däremot på dina tre till fem senaste årsredovisningar. Därför är ett av de viktigaste strategiska råden vi kan ge: Bli komplett insatt i hur en årsredovisning för ett aktiebolag bör vara utformad.

I grunden går det inte, egentligen, att förbättra din bolagsvärdering på några månader sikt. Vill du visa ditt företag från sin bästa sida bör du aktivt arbeta för hög lönsamhet och tillväxt under flera års tid.

En viktigt led i denna långsiktighet är att du gör bolaget självständigt från din egen person. Detta är på sätt och vis en mjuk variabel. Som vi skrev inledningsvis finns det mjukare värderingar som har betydelse för vilken prislapp ditt företag kan få. Även om den här artikeln inte fokuserar på detta så måste vi understryka att det är viktigt att ditt bolag kan stå på sina egna ben. För en potentiell köpare är det angeläget att ditt företag inte är alltför beroende av dig som person, särskilt inte om du helt ska lämna företaget efter ett framtida ägarbyte. Se därför inte företaget som en förlängning av dig själv utan som en fristående enhet.

Självständighetsrådet handlar om den kunskap du besitter om ditt företag och hur angeläget det är att den är dokumenterad. Ju mer information och statistik du har om försäljning, leverantörer, kunder, samarbetspartners och kampanjer, desto högre värdering kommer du sannolikt att få.

Har du anställda som ska stanna i bolaget efter en försäljning bör du aktivt arbeta för att överföra all din kunskap till dem. En köpare som har god information om affärsverksamhet kommer vara tryggare med att värdera ditt bolag i en högre del av spannet. Kunskap är värderingshöjande.

Marknadsföring, kunder och din lön

Prissättning och kampanjer är i grunden samma sak. Om du riskerar att missa uppsatta mål kan det därför vara bra att flytta en del av den framtida efterfrågan till innevarande år. Detta kan till exempel uppnås genom att justera priser eller sätta igång kampanjer. Prissättning är billigare och lättare att genomföra men kan sänka dina totala intäkter. Annonsering och kampanjer kan vara dyrare och svårare men sänker inte dina totala intäkter. Båda sätten kan användas tillsammans.

Därutöver är det viktigt att du förstår och prioriterar bland dina kunder. Vilka är lönsamma? Vilka är det inte? I vissa fall har företag ett antal kunder som tar mycket tid i anspråk, trots att de ger låga intäkter. Har du erbjudanden och produkter i sortimentet som inte är lönsamma? Även om alla erbjudanden är lönsamma kan det finnas en poäng i att eftersträva att sälja en större andel av de mest lönsamma tjänsterna och produkterna.

Ett annat sätt att uppnå företagets finansiella mål är att använda din egen lönenivå för att sänka eller höja det finansiella resultatet. Detta är ett gott alternativ om du är ensam ägare och har en privatekonomi som tillåter det.

skatteplanering

Skatteplanering, periodisering och avskrivning

Ansträng dig inte för att visa ett så lågt resultat som möjligt genom att skaffa dig kostnader för att på så vis betala lägre skatt. Det vinner du bara på kortsiktigt. På lång sikt sänker det värdet på ditt företag. Företagare som förstår och planerar för ett så högt bolagsvärde som möjligt inser att om de betalar mer skatt ett år så kan de ändå tjäna långsiktigt på detta genom att få ett högre bolagsvärde.

I anslutning till detta bör du också tänka på hur du periodiserar dina kostnader på ett bra sätt. Detta är mer än en bokföringsteknisk detalj. Istället för att ha ett år med hög vinst och ett nästföljande år med låg vinst är det betydligt bättre att jämna ut vinsterna och göra dem mer stabila. Ett företag med två miljoner kronor i vinst första året och noll kronor i vinst nästa år är mycket lägre värderat än ett företag som gör en miljon kronor i vinst två år i rad.

Tänk också att använda en bra avskrivningsmetod för just ditt företag. Ofta använder företag så kallade linjära avskrivningar. Då avskrivs en tillgång med samma belopp varje år tills den är helt avskriven. Likt periodiseringsrådet ovan kan en slags avskrivningsmetod ge en något högre skattekostnad än en annan avskrivningsmetod, men detta kan uppvägas med råge av att det ger en högre bolagsvärdering. En väl vald avskrivningsmetod kan alltså göra så att du visar en högre tillväxt och lönsamhet.