16 juli, 2024
Att installera solpaneler är ett vanligt sätt att göra huset mer energisnålt hus

Fem sätt att göra ditt hus mer energisnålt

Vi på Spara och Placera har tidigare skrivit om vad du ska tänka på när du bygger nytt hus, för en bättre boendeekonomi. Men om du nu har ett ”bättre begagnat” hus, finns det några sätt du kan få ett mer energisnålt hus? Vi listar fem sätt!

1: Solpaneler

Det första man kommer att tänka på nuförtiden är att sätta solpaneler på taket. Solpaneler gör om solens energi till el, som du sedan använder för att driva huset eller till och med kanske kan sälja till energibolagen.  Du producerar helt enkelt din egen el! Speciellt attraktivt blir detts såklart om du även har en elbil du kan ladda på ”din egen ström”, eller om du har andra saker i huset som drar mycket el. Värms huset av el, så är det såklart effektivare att installera solpaneler än om huset värms av olja.

2: Solfångare

Nej, jag upprepar mig inte! Solfångare är något helt annat än solpaneler. Solfångare gör inte om solens energi till elektricitet, som solpaneler gör. Solfångare är byggda för att ta emot solens värme och utnyttja den till uppvärmning av huset. Problemet är ju såklart uppenbart – solfångaren ger värme soliga varma dagar, när värmen kanske inte behövs! Alltså måste man lagra värmen någonstans, ofta via värmeväxlare, i ackumulatortankar.  Det förekommer också solfångare som använder luft istället för vätska. Dessa används oftast i fritidshus där dessa system kan kombineras med ventilation och därmed driva ut kyla och fukt vid solskensdagar även när huset står tomt.

3: Spara på varmvattnet

En sak som ger en liten men nog så viktig besparing är att spara på varmvattnet. Det kan exempelvis göras genom att byta ut duschmunstyckena till energisnåla varianter. Givetvis sparar detta bara energi på marginalen, men å andra sidan är inköpet av dessa munstycken mycket billigare.

Den som har mer ”snickarglädje” bygger ihop varmvattenberedaren i sommarstugan med solfångaren enligt ovan. Solfångaren blir då ett utmärkt sätt att värma vattnet i stugan

4: Bergvärme (eller annan värmeväxlare) ger ett energisnålt hus

En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. Mediet kan till exempel vara vatten eller luft. En anläggning för bergvärme är med andra ord en värmeväxlare! En vanlig anläggning för uppvärmning av enfamiljshus består av ett, eller flera, 90–200 meter djupa hål som borras ner i berget. Ur berggrunden utvinner man sedan energi genom att en nedkyld vätska som passerar berget genom en ledning värms av grundvattnet i berget. Detta medför också då en viss nedkylning av detta grundvatten. Energin är en produkt av temperatursänkningen på vattnet och volymströmmen vatten som tas in i värmepumpens värmeväxlare.  Investeringskostnaden för en bergvärmeanläggning för ett enskilt hushåll, exempelvis en villa börjar generera ett positivt ekonomiskt bidrag redan efter cirka 4-5 år jämfört med motsvarande kostnader för uppvärmning med olja eller el.  Jämfört med energikostnaden för hetvatten från ett större fjärrvärmeverk betalar sig investeringen på cirka 8-10 år.

3: Byt fönster för ett mer energisnålt hus

Gamla dåliga fönster kan vara en stor energitjuv! Låt en glasmästare eller energikonsult räkna på vilken payoff-tid det skulle vara att välja energifönster. Värmeförsluten genom fönstret kan bli så stor som en tredjedel av husets totala uppvärmning. Jämför man detta med att fönster på de senaste åren blivit upp till 70% energisnålare än gamla tvåglasfönster så ser man att det kan bli stora energivinster. Speciellt om ditt hus har fönster från före 70-talets mitt kan besparingarna vara riktigt stora. På energieffektiva fönster har två eller tre glas förslutits med luft eller ädelgas mellan rutorna. Gasen leder värme sämre än luft och ger därför bättre isoleringsförmåga.